KUBAKA AMAHORO NIKO KUBAKA UBUMWE BW’ABANYARWANDA BURAMBYE

"Indangagaciro Nyarwanda zishyira imbere ibyiza by’imibanire yimakaza umuco w’amahoro, kubahana, gushyira imbere ikiremwa muntu n’umudendezo wa buri...

UMUGANURA UFITE URUHARE RUNINI MU KUBAKA UBUMWE MU BABYIRUKA

“Umuganura ugaragaramo indangaciro fatizo enye ari zo kubaka ubumwe, ubupfura, gukunda umurimo no gukunda Igihugu, zose zikaba zigamije gufasha...

ITANGAZAMAKURU NI IMWE MU NTWARO IKWIRIYE GUKORESHWA MU KURWANYA ABAHEMBERA AMACAKUBIRI

 “Buri wese akwiye kurwanya inyandiko n’imvugo zikurura urwango, zishaka kongera kugarura ihangana hagati y’Abanyarwanda mu bumenyi afite, mu...

RUHANGO: KWIMAKAZA UBUNYARWANDA BIFASHA URUBYIRUKO KUGIRA URUHARE MU BIKORWA BY’ ITERAMBERE

“Kora ndebe iruta vuga numve, ubu ni uburyo bwo gutanga umusanzu mu kubaka Igihugu cyacu kuko intambara y’amasasu yararangiye turi kurwana no kongera...

Social media

Abarinzi b'igihango 2020-2021


Best Employee of the year 2020-2021

 

NAMBAJE Alice

Communication and Community Outreach Specialist

 

 

 

 


Latest news

A SESSION ON UNITY AND RECONCILIATION OF RWANDANS WAS GIVEN TO 500 LEADERS OF ISLAM IN RWANDA DURING THEIR RETREAT IN NYANDUNGU/KIGALI TOWN

|   Recent news

Churches leaders, believers has a great role in promotion of unity and reconciliation among Rwandans

Read more

A GROUP OF 30 PERSONS PAY A VISIT TO NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION COMMISSION (NURC)

|   Recent news

Unity and reconciliation is foundation of all progress in any country say the delegation from Kenya who visited NURC.

Read more

NURC MEETS WITH PERSONS IN CHARGE OF GOOD GOVERNANCE IN DISTRICTS AND LEADERS OF UNITY AND RECONILIATION FORUM AT DISTRICT LEVEL

|   Recent news

A workshop of two days was organized by the National Unity and Reconciliation Commission for Persons in charge of Good Governance in all 30 Districts...

Read more

 

 

 

 

Top videos