ABANYESHURI BIGA MU BIGO BY’AMASHURI YISUMBUYE BISHIMIRA INYIGISHO BAKURA MU BIGANIRO BYA “NDI UMUNYARWANDA”

“Ndi Umunyarwanda” ni ukwiyumvamo isano ihuza Abanyarwanda batewe ishema no kuba Abanyarwanda bahuriye ku gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza...

IBIKORWA BY’UMUGANDA BISIGASIRA UBUMWE BW’ABANYARWANDA

“Umuganda   uduhuriza  hamwe  dufite umugambi  wo kugera ku musaruro”         

 

Umuganda ni gahunda ya Leta igamije gusigasira iterambere ry’imibereho...

GUSABA IMBABAZI NO KUZITANGA INTAMBWE NZIZA YO KUBAKA UBWIZERANE MU BANYARWANDA

“Mwebwe mwatangiye uru  urugendo rw'isanamitima, mukomeze guharanira kuba intangarugero ku bakiri batoya, muharanire kubaha umurage wo kuzaba mu...

DUSHIME IBYIZA BYAKOZWE MU KUBAHIRIZA AMAHAME Y’UBUMWE N’UBWIYUNGE MU GIHE CYO KWIBUKA KU NSHURO YA 26 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

“Hari byinshi byakozwe byimakaza ubumwe n’ubwiyunge birimo itangazamakuru ryagiye risura abarokotse jenoside rigatangaza uko bamerewe mu myaka 26...

Social media

Abarinzi b'igihango 2019-2020


Best Employee of the year 2019-2020

 

 MUKAMAZIMPAKA Agnes

 Administrative Assistant to  The ES

Latest news

ISUZUMA RYAGARAGAJE UKO UTURERE DUHAGAZE MU BUMWE N'UBWIYUNGE MURI 2019-2020

Mu rwego rwo kwimakaza ubumwe n’ubwiyunge no guteza imbere uruhare rw’inzego z’ibanze mu bikorwa byimakaza ubumwe n’ubwiyunge, Komisiyo y’Igihugu...

Read more

UMURYANGO “UNITY CLUB INTWARARUMURI” MU KUBAKA UBUMWE BW’ABANYARWANDA BUHAMYE

“Nk’Abayobozi bakuru batanze urugero rwiza rw’ibikwiriye bifasha Umuryango Nyarwanda guha agaciro ubumwe n’ubwiyunge nk’inzira Abanyarwanda twiyemeje...

Read more

KOMISIYO Y’IGIHUGU Y’UBUMWE N’UBWIYUNGE YAGEJEJE KU NTEKO RUSANGE YA SENA RAPORO Y’IBIKORWA BYAYO BY’UMWAKA WA 2019-2020

Nk’uko biteganywa n’Itegeko rigena imiterere n’imikorere bya Komisiyo, buri mwaka ishyikiriza Sena raporo y’ibikorwa ndetse na gahunda y’ibikorwa...

Read more

“NDI UMUNYARWANDA” IKIVUGO ABANYARWANDA BOSE BAHURIYEHO

Gushyira imbere Ubunyarwanda n’inyungu z’Abanyarwanda bose mbere yo kwibonamo amoko, amasano, idini, akarere, igitsina n’ibindi, ni rimwe mu mahame...

Read more

 

 

 

 

Top videos