KUBAKA AMAHORO NIKO KUBAKA UBUMWE BW’ABANYARWANDA BURAMBYE

"Indangagaciro Nyarwanda zishyira imbere ibyiza by’imibanire yimakaza umuco w’amahoro, kubahana, gushyira imbere ikiremwa muntu n’umudendezo wa buri...

UMUGANURA UFITE URUHARE RUNINI MU KUBAKA UBUMWE MU BABYIRUKA

“Umuganura ugaragaramo indangaciro fatizo enye ari zo kubaka ubumwe, ubupfura, gukunda umurimo no gukunda Igihugu, zose zikaba zigamije gufasha...

ITANGAZAMAKURU NI IMWE MU NTWARO IKWIRIYE GUKORESHWA MU KURWANYA ABAHEMBERA AMACAKUBIRI

 “Buri wese akwiye kurwanya inyandiko n’imvugo zikurura urwango, zishaka kongera kugarura ihangana hagati y’Abanyarwanda mu bumenyi afite, mu...

RUHANGO: KWIMAKAZA UBUNYARWANDA BIFASHA URUBYIRUKO KUGIRA URUHARE MU BIKORWA BY’ ITERAMBERE

“Kora ndebe iruta vuga numve, ubu ni uburyo bwo gutanga umusanzu mu kubaka Igihugu cyacu kuko intambara y’amasasu yararangiye turi kurwana no kongera...

Social media

Abarinzi b'igihango 2020-2021


Best Employee of the year 2020-2021

 

NAMBAJE Alice

Communication and Community Outreach Specialist

 

 

 

 


Latest news

IGIPIMO CY’UBWIYUNGE MU RWANDA 2020 CYASHIMANGIYE INTAMBWE ISHIMISHIJE UBWIYUNGE BUMAZE KUGERAHO

 "Kuba ibyavuye mu bushakashatsi  ku gipimo cy’ubwiyunge mu Rwanda 2020 byerekana  ikigero cya 94.7%, biduha ikizere ko u Rwanda rugana aheza mu...

Read more

NTA KINDI GIHE U RWANDA RWARANZWE N’UBUMWE NO KUREBA IMBERE NK’UBU- PEREZIDA WA REPUBULIKA PAUL KAGAME

“Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n’ubumwe no kureba imbere nk’ubu, aha ndavuga cyane cyane urubyiruko ari  na rwo rugize umubare munini w’abaturage...

Read more

TWIBUKE TWIYUBAKA DUHARANIRA KO JENOSIDE ITAZONGERA KUBAHO UKUNDI

"Kwibuka haharanirwa ko jenoside itazongera kubaho kundi ni rimwe mu mahame y’ingenzi ngenderwaho mu kubaka ubumwe n’ubwiyunge bw’Abanyarwanda"...

Read more

 

 

 

 

Top videos