UMUGANURA ISOKO Y’UBUMWE N’ISHINGIRO RYO KWIGIRA

Umuhango wo kuganura n’imwe mu nzira nyarwanda z’ubwiru zafashaga ubutegetsi bw’Ubwami kuyobora Igihugu. Ku muganura nibwo Umwami yaganuzwaga imbuto z’amasaka, uburo n’isogi maze akavuga umutsima mu mbuto yateguye agasangira na rubanda hagamijwe kubereka ko uwo munsi ari uwo kuganira ku byagezweho umwaka ushize, no gushyiraho ingamba nshya zo kwesa imihigo ikurikira, ahanini ijyanye n’ubuhinzi n’ubworozi byari bihatse ubukungu bw’u Rwanda.

Inararibonye mu muco nyarwanda Nsanzabaganwa Straton avuga ko ibyo byose byakorwaga hagamijwe ibintu bitandukanye birimo ku isonga kunga ubumwe mu Banyarwanda, gukunda Igihugu ku bakuru n’abato, kwigisha Abanyarwanda gukunda umurimo, kwishimira ibyo abantu bagezeho no gufata ingamba z’uko bazakora ibindi.

Ashingiye ku nsanganyamatsiko izirikanwa uyu mwaka avuga ko umuganura utuma Abanyarwanda bisuzuma bakareba aho bavuye n’aho bagana no gukemura imbogamizi zakomye mu nkokora ibitaragenze neza. “Kwigira harimo no gusuzuma ibyagezweho no gufata ingamba z’ibyo bateganya gukora, kugira ngo umwaka utaha nabwo uzabashe kuba uhagaze neza, turagenda tugaruka neza mu muganura nk’uko wari umeze cyera, aho abantu basabana nta kureba ku muntu uwo ari we n’icyo ari cyo”.

Urubyiruko rwemeranya n’abakuru ko umuganura ari isoko y’ubumwe n’ishingiro ryo kwigira

Urubyiruko rugaragaza ko ruvoma mu muco nyarwanda imyitwarire n’imigenzereze myiza by’umwihariko umuganura ukaba utuma bongera kumva akamaro ko kunga ubumwe no kwiteza imbere.

Ntazinda Marcel avuga ko akunda umuco kandi umuganura ari ipfundo ryawo kandi ujishe ubumwe bw’Abanyarwanda.  “Mu muganura harimo ubumwe n’ubusabane no gukundana, urubyiruko rubikomereho, niba harimo guhiga, reka urubyiruko ruhigire kurwanya ikibi rwimike icyiza kuko imbuto zera ku giti cyiza na zo ziba nziza”.

Umuhanzikazi Clarisse Karasira avuga ko akunda umuco nyarwanda by’umwihariko umuganura kubera ko awuvomamo imibereho ye uyu munsi kandi afite intego yo kubikomeraho.“Uyu munsi Umunyarwanda wese aho ari ku ruhembe rw’iterambere agomba gukora cyane maze igihe cyo kuganura kikazagera buri wese yaragize icyo ageraho, ibyo bizanatuma bwa bumwe no kunga Abanyarwanda bishoboka”.

Insanganyamatsiko yizihizwa uyu muwaka igira iti ‘Umuganura isoko y’ubumwe n’ishingiro ryo Kwigira’ Abanyarwanda basuzuma ibyo bagezeho umwaka ushize banafata  ingamba z’ibyo bateganya gukora umwaka batangiye.