“NDI UMUNYARWANDA” IKIVUGO ABANYARWANDA BOSE BAHURIYEHO

Gushyira imbere Ubunyarwanda n’inyungu z’Abanyarwanda bose mbere yo kwibonamo amoko, amasano, idini, akarere, igitsina n’ibindi, ni rimwe mu mahame y’ingenzi ngenderwaho mu kubaka ubumwe n’ubwiyunge bw’Abanyarwanda.

Perezida wa Komisiyo y’Igihugu  y’Ubumwe n’Ubwiyunge  Musenyeri  John RUCYAHANA, asobanura ko kuvuga  Ndi Umunyarwanda ari ukuranga uwo uriwe, kuranga  abo musangiye ubumwe bwanyu nk’Abanyarwanda, gushimangira isoko  muzi musangiye. “Ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda bifasha buri Munyarwanda kwisobanukirwa, kwikunda no gukunda Igihugu cye, akanakunda na bagenzi be basangiye isano akabifuriza ibyiza bibateza imbere”

“Nabwira Urubyiruko ko Inyigisho za NdiUmunyarwanda ruhabwa, rukwiriye kuyivana mu mvugo rukayishyira mu bikorwa, kugirango ejo ruzabe ababyeyi beza bubake u Rwanda rwiza ruzira ivangura” Uwemeyimana Aloys, Umurinzi w’Igihango.

Kumenya ko ufite u Rwanda, Igihugu cyawe n'indangagaciro nyarwanda, ni byo byafasha Urubyiruko ruvukira rukanakurira mu mahanga mu guhangana n'imbogamizi nyinshi ruhura na zo. Kumenya uwo uriwe, kumenya ko ufite u Rwanda rufite Ubuyobozi bushyize imbere urubyiruko nyarwanda ntako bisa. Ndi Umunyarwanda dukomeze tuyisigasire aho turi hose”. Soraya Hakuziyaremye, Umunyamuryango wa Unity Club Intwararumuri.

Ndi Umunyarwanda ni inyito y'Umunyarwanda wamenye ibyiza byo kwemera no gutuza mu mutima umubano uzira amacakubiri n'amacabiranya. Ni umutima na roho byakize ibikomere by’amateka bigaturwamo n’ubutwari bw’abarasaniye ubumwe n’ubwiyunge ngo amahoro ature i Rwanda.” Dr NGABITSINZE Jean-Chrysostom, Umunyamuryango Wunganira wa Unity Club Intwararumuri.

“Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu,akaba aribyo bitugejeje k’ubumwe n’ubwiyunge busesuye, inking ikomeye y’iterambere y’iterambere ry’i Gihugu cyacu n’ibyiza byose  tumaze kugeraho ntawe uhejwe”. Lt. Col. Dr. Tharcisse Mpunga, Umunyamuryango wa Unity Club.

“Twavutse dusanga leta y'ubumwe iri guhangana n'ingaruka zatewe n'abayobozi babi ba cyera batarinze ubunyarwanda. Ibyo nk'abato byatubereye isomo binaduha inshingano yo kurinda no gusigasira Ubunyarwanda. Bityo tukumva ko Ndi Umunyarwanda atari gahunda ahubwo aria ho tuvoma imbaraga zo kubaho no kwiyubaka” MURENZI Tristan, Umuyobozi wa “Rwanda We Want”.

“Ukwemera gusumba ukundi kuri twe nk'urubyiruko ni ukwemera ko u Rwanda ari urwacu natwe tukaba ab' u Rwanda kandi tukamenya ko kugira u Rwanda rwiza ruteye imbere aricyo twahisemo nk'Abanyarwanda”. GASORE Serge, Umurinzi w’Igihango.

 

Dr NGABITSINZE Jean-Chrysostom, Umunyamuryango Wunganira wa Unity Club Intwararumuri